Spausdinti šį puslapį

Transporto lengvatos miesto keleiviams

TRANSPORTO LENGVATOS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIAMS

Vadovaujantis LR transporto lengvatų įstatymo (toliau – transporto lengvatų įstatymas) 5 straipsniu, teise įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su:

1. 80% nuolaida turi:

1.1. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis); 

1.2. asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis);

1.3. į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis);

1.4. 80 metų ir vyresni asmenys;

1.5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais, ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių  lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II arba III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

1.6. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

1.7. pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni.


2. 50% nuolaida turi:

2.1. asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais);

2.2. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;

2.3. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;

2.4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos;

2.5. asmenys nuo 70 iki 80 metų;


3. keleiviui, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais suteikiama teisė trečiajam ir kitiems vaikams iki 7 metų įgyti vienkartinį važiavimo bilietą su 50 proc. nuolaida.

4. aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, vaikai nuo 7 iki 8 metų, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su šiomis nuolaidomis:

1) terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 proc. nuolaida;

2) vienkartinį važiavimo bilietą – su 50 proc. nuolaida;Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka taikomos nuolaidos VARDINIO ELEKTRONINIO BILIETO NAUDOTOJAMS:

1. 100% nuolaidą turi:

1.1.asmenys, kuriems sukakę 75 metai ir kurie deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste (toliau – asmenys, sukakę 75 metus);

1.2.asmenys, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

1.3.socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikai (įsigiję vardinį terminuotą elektroninį bilietą), lankantys vaikų dienos centrus, pagal centrų pateiktus sąrašus.