Informacija telefonu 8 700 55 066
     Keleiviai viešajame transporte privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (išskyrus vaikus iki 6 metų amžiaus).

Apie mus

UAB „Busturas" yra viena didžiausių Šiaulių miesto įmonių. Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje (www.siauliai.lt). Uždaroji  akcinė bendrovė „Busturas" įregistruota Šiaulių   miesto   savivaldybėje  1990 m.   gruodžio  18 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 107080 nematerialiųjų nominalios vertės vardinių akcijų. 2015 m. birželio 30 d. „Busturas" ir Šiaulių m. savivaldybės administracija sudarė akcijų pasirašymo sutartį Nr. SŽ-843. UAB „Busturas" įstatinis kapitalas padidintas 434428,96 EUR, išleidžiant 15001 akcijų emisiją. Akcijų nuosavybės teisė priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Akcijų valdymas, naudojimas ir disponavimas pasitikėjimo teise  perduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui.
Keleivių vežimo įmonė savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1955 metų. 1999 m. įmonė pavadinta UAB „Busturas". Įmonė veiklą vykdo keliomis kryptimis:
  • Pagrindinė įmonės veikla yra keleivių vežimas nustatytais maršrutais:
  1. vietinio (miesto) susisiekimo – Šiaulių mieste;
  2. tolimojo reguliaraus susisiekimo Vilniaus, Kauno kryptimis;
  3. užsakomaisiais reisais.
  • Įmonės specialistai atlieka viešojo transporto koordinatoriaus-operatoriaus funkcijas Šiaulių mieste: viešojo transporto bilietų sistemos koordinavimą, keleivių, ekipažų ir bagažo kontrolę, keleivių informavimo sistemos kūrimą ir priežiūrą, viešojo transporto eismo, tvarkaraščių, grafikų sudarymą ir kontrolę, keleivių aptarnavimą, komunikacijos su keleiviams užtikrinimą, e.kortelių priežiūrą ir administravimą, papildymo tinklo išlaikymą ir kt.
  • UAB „Busturas“ yra Šiaulių autobusų stoties valdytojas.
  • Kitos bendrovės paslaugos: siuntų vežimas autobusais, reklama ant autobusų ir autobusuose, reklama stotyje, autobusų nuoma, nekilnojamo turto nuoma, techninė pagalba kelyje ir kt.
UAB „Busturas" vykdo veiklą vadovaudamasi Europos Sąjungos transporto reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis, sudarytomis su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybe ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos bei atsižvelgdama į keleivių judumo poreikius.
Šiuo metu UAB „Busturas" veiklą vykdo 59 tūkst. kv. m. ploto teritorijoje. Joje yra administracinis pastatas, autobusų remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, garažas-pastogė, mechaninės dirbtuvės, gamtinių dujų kompresorinė, gamybinis korpusas, sandėlis, degalinė.
Bendrovė pagal nuomos sutartį valdo Šiaulių autobusų stotį, esančią Tilžės g. 109, Šiauliuose. Bendrovės valdymo organai:visuotinis akcininkų  susirinkimas;
  • bendrovės  valdyba – kolegialus valdymo organas;
  • bendrovės  vadovas – generalinis  direktorius – vienasmenis valdymo organas;
  • stebėtojų tarybos nėra.

Įmonėje dirba (2020 m. spalio 1 d.  duomenimis) 332 darbuotojai; iš jų – 185 vairuotojų-konduktorių, kitų vairuotojų– 19, kitų kvalifikuotų darbininkų – 57 (iš jų transporto priemonių remontininkų – 26), specialistų, tarnautojų, technikų – 66, administracijos darbuotojų – 5.
Bendrovėje dirba 74 moterys ir 258 vyrai.
Darbuotojų amžiaus vidurkis – 54 metai, vairuotojų – konduktorių – 57 metai. 8 proc. darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (daktaro, magistro arba bakalauro laipsnį), 15 proc.– aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštenįjį, arba šiuo metu studijuoja, 25 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija, 47 proc. – vidurinį ir 1 proc. - pagrindinį su profesine kvalifikacija ir 4 proc. pagrindinį išsilavinimą.
Bendrovė turi 130 autobusus, iš jų - 97 skirti miestui, 33 - dirba tolimojo susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Per 2018 metus UAB „Busturas" autobusai nuvažiavo 7,7 mln. km. Didžiąją dalį UAB „Busturas" pervežimų sudaro keleivių  vežimas  reguliariaisiais  reisais  vietinio  (miesto)  susisiekimo  maršrutais  (67 %, arba 5,2 mln. km.). Maršrutų tinklą Šiaulių mieste sudaro 38 maršrutai.
Bendrovės reguliariais ir užsakomais reisais 2018 m. buvo pervežta 12,504 mln. keleivių. 2018 m. UAB „Busturas“ pardavimai siekė 9109,49 tūkst. Eur., o tai yra 78,159 tūkst. Eur. (arba 0,85 %) mažiau, lyginant su 2017 m. Sumažėjusius pardavimus didžiąja dalimi įtakojo vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų nebeaptarnavimas nuo 2017 m. liepos 1 d. Didžiausią dalį įmonės pardavimų sudaro pajamos, gautos iš miesto pervežimų. Be keleivių vežimo reguliariais maršrutais, bendrovė nuomoja įvairios klasės autobusus, veža siuntas autobusais, parduoda bilietus į vietinius ir tarptautinius reisus, teikia techninės pagalbos kelyje paslaugas, nuomoja turtą ir t.t.

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt