Informacija telefonu 8 700 55 066
×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 20

Kortelės naudojimas transporte

Įlipus į viešąjį transportą, visų rūšių e. bilietai (vienkartiniai ir 
terminuotieji) privalo būti pažymėti priglaudžiant KORTELĘ prie 
elektroninio komposterio (toliau – komposteris) vietos, pažymėtos 
KORTELĖS simboliu. Komposteris apie atliktą operaciją (KORTELĖS 
pažymėjimą, įkrovimą, įrašymą ar atmetimą) informuoja garsiniu 
signalu ir atvaizduoja pranešimą ekrane. Nepažymėtas bilietas bus 
laikomas negaliojančiu.
Jeigu e. bilietas įsigytas internetu, keleivis, įlipęs pro priekines 
duris, privalo informuoti vairuotoją, kad turi atlikti e. bilieto įrašymą į
 KORTELĘ. Atlikus įsigyto internetu e. bilieto įrašymą į KORTELĘ (detaliau
 operacija aprašyta toliau tekste), reikia dar kartą KORTELĘ priglausti prie 
komposterio, kad įrašytas e. bilietas taptų pažymėtas ir galiojantis.

Žymint e. bilietą, sistema pirmiausia patikrins, ar KORTELĖ
 galiojanti. Tada bus patikrinama, ar yra galiojantis arba laukiantis
 aktyvavimo terminuotasis bilietas, ir tik tada bus nuskaičiuojami pinigai
 iš elektroninio bilieto KORTELĖS piniginės. Žymėjimas atliekamas vienu 
KORTELĖS priglaudimu ir nereikalauja papildomų veiksmų. Jei keleiviui
 reikia papildomų paslaugų (pirkti bilietą kitam asmeniui, aktyvuoti e.
 bilietą, įrašyti informaciją į KORTELĘ po papildymo internetu), jos
 atliekamos spaudžiant atitinkamus mygtukus komposterio liečiamajame ekrane.


Vienkartinio e. bilieto žymėjimas. KORTELĘ priglauskite prie
 komposterio vietos, pažymėtos KORTELĖS simboliu. Pasigirs pavienis 
garsinis signalas ir pirmoje ekrano eilutėje pasirodys užrašas „MOKĖTA 
X,XX EUR“ (pagal turimos ir įrašytos į kortelę nuolaidos dydį). Antroje 
ekrano eilutėje bus užrašas „LIKO XX,XX EUR“ (XX,XX EUR – Jūsų 
KORTELĖS piniginėje esantis likutis vienkartiniams e. bilietams pirkti). 
Jeigu antrą kartą (po žymėjimo) toje pačioje transporto priemonėje prie
 bet kurio kito komposterio priglausite KORTELĘ, tai ekrane pasirodys
 informacija apie pažymėtus vienkartinius e. bilietus ir pinigų likutį, o 
pinigų suma už važiavimą nuskaityta nebus. Jei KORTELĖS piniginėje 
lėšų likutis yra mažesnis negu vienkartinio e. bilieto kaina, komposterio
 antroje eilutėje bus užrašas „LIKO – X,XX EUR“ ir Jums bus kredituojama 
viena kelionė. Kreditas bus padengtas papildžius KORTELĖS piniginę.

Dėmesio! Kelionės kreditavimo paslauga yra teikiama tik 
personalizuotiems vartotojams (kurie pateikė savo asmens duomenis
 įsigydami KORTELĘ).
30 minučių laikotarpiu nuo pirmo vienkartinio e. bilieto pažymėjimo Jums suteikiama galimybė persėsti į kitas UAB „Busturas“
 miesto viešojo transporto priemones (toliau – transporto priemones). 
Persėdimų skaičius yra neribojamas, tačiau kiekvienoje transporto 
priemonėje privalote KORTELĘ priglausti prie komposterio vietos, 
pažymėtos KORTELĖS simboliu.
Mokėjimas už kartu važiuojantį asmenį. Komposterio ekrane
 spustelkite 1 mygtuką „MOKĖJIMAS UŽ KARTU VAŽIUOJANTĮ ASMENĮ“.
 Ekrane pasirodys naujas langas su pasirinkimu:


Pasirinkę norimą bilietą, priglauskite KORTELĘ prie komposterio vietos,
 pažymėtos KORTELĖS simboliu. Pasigirs pavienis signalas ir ekrane
 pasirodys tokie pat užrašai, kaip ir žymint vienkartinį e. bilietą.
 KORTELĖS savininkas gali pažymėti iki 6 tokių bilietų su skirtingomis 
kainomis, kartodamas mokėjimo procedūrą už kiekvieną kartu
 važiuojantį asmenį.

Terminuotųjų nurodytų dienų skaičiaus e. bilietų aktyvavimas. 
Transporte pirmą kartą naudojami terminuotieji e. bilietai turi būti
 aktyvuoti. Vieną kartą aktyvuotas terminuotasis e. bilietas galios 
fiksuotą dienų skaičių – nuo aktyvavimo dienos iki paskutinės nurodytos 
dienos 24 valandos. Jei KORTELĖJE yra įrašyti du terminuotieji e. bilietai,
 iš kurių vienas yra negaliojantis, o kitas yra terminuotasis, bet 
neaktyvintas, tai komposteris pasiūlys atlikti šio bilieto aktyvinimą. 
Komposterio ekrane spustelkite 2 mygtuką „E. BILIETO AKTYVAVIMAS“. 
Po garsinio signalo KORTELĘ per penkias sekundes reikia priglausti prie 
komposterio arba įkišti į komposterio kišenėlę (komposteryje esanti
 ertmė kortelei įkišti). Ekrane pasirodys užrašas „REGISTRUOJAMAS
 GALIOJA IKI 201X-XX-XX“ (data rodo, iki kurios dienos galios Jūsų
 aktyvuotas e. bilietas). Jei per penkias sekundes KORTELĖ
 nepriglaudžiama prie komposterio, komposteris grįžta į įprastinę
 būseną. Jeigu antrą kartą (po aktyvavimo) priglausite KORTELĘ toje
 pačioje transporto priemonėje prie bet kurio kito komposterio, tai jo
 ekrane pasirodys informacija „TERMINUOTASIS GALIOJA IKI 201X-XXXX“.

E. bilieto informacija. Norėdami sužinoti informaciją apie aktyvius e. bilietus arba KORTELĖS piniginės lėšų likutį, komposterio ekrane
 spustelkite 3 mygtuką „E. BILIETO INFORMACIJA“. Per penkias sekundes 
priglauskite KORTELĘ prie komposterio. Ekrane pasirodys informacija 
apie lėšų likutį ir aktyvuotus terminuotuosius e. bilietus.

Internetu papildytos KORTELĖS informacijos įrašymas.
 Internetu papildžius KORTELĖS piniginę ar įsigijus terminuotąjį e. bilietą, 
per 72 valandas būtina informaciją apie atliktą mokėjimą transporto 
priemonėje įrašyti į KORTELĘ. Norėdami įrašyti informaciją į KORTELĘ, 
komposterio ekrane spustelkite 4 mygtuką „PAPILDŽIAU KORTELĘ
 INTERNETU“. Šis veiksmas trunka ilgiau negu e. bilieto pasižymėjimas,
 todėl tam yra naudojama komposteryje esanti ertmė KORTELEI įkišti.
 Ekrane pasirodys pranešimas „LAUKITE“. Apie atliktą sėkmingą ar
 nesėkmingą veiksmą pasirodys pranešimas komposterio ekrane. Jei
 pavyko sėkmingai įrašyti informaciją apie atliktą mokėjimą į KORTELĘ,
 ekrane pasirodys pranešimas „ATLIKTA (1)“, kuriame nurodoma, kiek
 kartų atlikta papildymų internetu (skaičius skliaustuose rodo, kiek
 papildymų internetu buvo sėkmingai atlikta per papildymo operaciją).

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt