Informacija telefonu 8 700 55 066

Transporto lengvatos miesto keleiviams

TRANSPORTO LENGVATOS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIAMS

Vadovaujantis LR transporto lengvatų įstatymo (toliau – transporto lengvatų įstatymas) 5 straipsniu, teise įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su:

1. 80% nuolaida turi:

1.1. asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis); 

1.2. asmenys, pripažinti nedarbingais, asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I grupės invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis);

1.3. į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui - vienas lydintysis);

1.4. 80 metų ir vyresni asmenys;

1.5. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais, ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių  lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti II arba III grupės invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

1.6. žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

1.7. pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai - kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni.


2. 50% nuolaida turi:

2.1. asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis (iki 2005m. liepos 1 d. pripažinti II grupės invalidais);

2.2. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;

2.3. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;

2.4. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos;

2.5. asmenys nuo 70 iki 80 metų;


3. keleiviui, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais suteikiama teisė trečiajam ir kitiems vaikams iki 7 metų įgyti vienkartinį važiavimo bilietą su 50 proc. nuolaida.

4. aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, vaikai nuo 7 iki 8 metų, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai turi teisę įsigyti važiavimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su šiomis nuolaidomis:

1) terminuotą vardinį važiavimo bilietą – su 80 proc. nuolaida;

2) vienkartinį važiavimo bilietą – su 50 proc. nuolaida;Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka taikomos nuolaidos vardinio elektroninio bilieto naudotojams:

  1. Važiavimą miesto autobusais 100 %  nuolaida taikoma įsigyjant terminuotą vardinį elektroninį bilietą šiems asmenims:

        1.1. socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų vaikams, lankantiems vaikų dienos centrą;
        1.2. vaikams, netekusiems tėvų globos ir gyvenantiems šeimynose, bendruomenės namuose, pas socialinius globėjus, šeimose pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus pateiktą pirminį sąrašą;
        1.3. asmenims, sukakusiems 75 metus;
        1.4. Asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir turintiems išduotą Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus galiojantį neįgaliojo pažymėjimą, kuriame nurodytas didelių specialiųjų poreikių lygis.
        1.5. Asmenims, sukakusiems 70 metų, važiuoti tik savaitgalio dienomis.

  2. Kartinio elektroninio bilieto turėtojas, pirmą kartą įsigydamas bilietą su 100 % nuolaida, turi:

        2.1. Jei yra sukakę 70 metų arba 75, pateikti vežėjui pensininko pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nuotrauka ir gimimo metai;
        2.2. Jei turi specialiųjų poreikių, pateikti vežėjui neįgaliojo pažymėjimą;
        2.3. Jei turi didelių specialiųjų poreikių ir neįgaliojo pažymėjimą, išduotą kitos LR savivaldybės, tačiau jo gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių miesto savivaldybėje, turi pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą.

Prenumeruokite naujienas

captcha  

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt