Informacija telefonu 8 700 55 066

Busturas talismanas konkurso taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB Busturas talismano konkurso (toliau – konkursas) taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja:

 1.1. konkurso organizavimo tvarką;
1.2. reikalavimus teikiamiems konkursui darbams;
1.3. apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso dalyviai (toliau – dalyviai) – Konkurse gali dalyvauti asmenys nuo 16 m. (toliau – dalyviai).
3. Konkurso tikslas – išrinkti oficialų įmonės talismaną (simbolį, reprezentuojantį įmonės veiklą ir galimą naudoti įmonės komunikacijoje kaip personažą).
4. Konkursas vyksta nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. birželio 10 d.
5. Konkursą organizuoja UAB „Busturas“, įsikūręs adresu Šarūno g. 2, Šiauliai (toliau – organizatorius), konkurso vykdytojas – VšĮ „Šiauliai plius“, įsikūrusi adresu Tilžės g. 74, Šiauliai.
6. Papildoma informacija apie konkursą teikiama tel. nr. +370 656 33938 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

II. KONKURSO SĄLYGOS

7. Norėdamas dalyvauti konkurse asmuo turi nupiešti ir trumpai aprašyti UAB „Busturas“ talismaną, gali pasiūlyti vardą (neprivaloma).
7.1. Talismanas turi būti nupieštas A4 formato popieriaus lape (piešimo technika ir priemonės neribojamos) arba kompiuterinėm programom.
7.2. Talismanas turi atitikti šiuos kriterijus:
7.2.1. Talismanas turi būti konkurso dalyvio autorinis kūrinys;
7.2.2. Talismanas turi būti originalus (nenukopijuotas).
7.2.3. Talismanas turi būti sukurtas gyvūnėlio, augalėlio ar kito atpažįstamo personažo ar objekto pagrindu;
7.2.4. Talismanas turi būti teigiamas (mielas, draugiškas, linksmas) personažas;
7.2.5. Talismanu negali būti skatinama ir propaguojama rasinė, lytinė, socialinė, religinė, ar bet kokio kito pobūdžio neapykanta, diskriminacija, netolerancija, pažeidžiami moralės ir viešosios tvarkos principai, trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai, Lietuvos Respublikos įstatymai.
7.3. Siunčiant piešinį dalyvis turi trumpai aprašyti vizualizuotą idėją, atsakant į klausimą kodėl siūloma talismano idėja turėtų tapti UAB Busturas talismanu.
7.3.1. Siunčiant popierinį piešinio variantą, idėjos aprašymą pateikti kitoje lapo pusėje.
7.3.2. Siunčiant el. piešinio variantą, idėjos aprašymą pateikti el. laiške.
7.3.3. Konkurso dalyvis gali konkursui siųsti neribotą pasiūlymų skaičių.
8. Dalyvis, siųsdamas piešinį, turi nurodyti savo vardą, pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, el. pašto adresą, savo telefono numerį.
9. Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija konkursui atsiųstus darbus (pieštus talismanus ir jų aprašymus) vertina pagal šiuos vertinimo kriterijus:
9.1. talismano tinkamumas reprezentuoti UAB Busturas teikiamas paslaugas;
9.2. talismano pritaikomumas gaminant suvenyrus, naudojant jį reklamoje, kt.;
9.3. talismano charakteris (tai turėtų būti teigiamas personažas, keliantis geras emocijas);
9.4. idėjos originalumas, naujumas.
10. Konkurso sąlygų neatitinkantys darbai arba darbai pateikti pasibaigus terminui yra nevertinami.
11. Nei organizatorius, nei vykdytojas neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
12. Darbai autoriams negrąžinami.
13. Pateikdami darbus konkursui dalyviai sutinka, kad jų darbą pripažinus laimėtoju ar prizininku, visos turtinės teisės į tokį darbą priklausys UAB Busturas, todėl teikdami darbą konkursui dalyviai suteikia UAB Busturas teisę viešai skelbti, kopijuoti, modifikuoti, platinti ir savo reikmėms naudoti bet kokiu būdu ir forma neribotą laikotarpį. Joks atlyginimas už šias teises nėra dalyviui mokamas ir laikoma, jog už šias teises dalyviui teisingai atlyginama perduodant sąlygose nustatytą prizą.
14. Visi dalyviai pateikdami darbą konkursui sutinka, kad jų darbai būtų viešai skelbiami interneto puslapyje adresu www.etaplius.lt. šiame puslapyje skelbiami tik tiek darbai, kurie atitinka konkurso sąlygų reikalavimus.
15. Darbo atsiuntimas reiškia sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

16. Konkursas organizuojamas šiais etapais:
16.1. darbų pateikimas iki 2015 m. gegužės 31 d. 24 val.;
16.2. darbų vertinimas nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 10 d.
16.3. konkurso nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.
17. Darbai konkursui turi būti siunčiami/pateikiami iki 2015 gegužės 31 d. šiais būdais:
17.1. Siųsti adresu – VšĮ Šiauliai plius, Tilžės g. 74, LT-78140, Šiauliai, nurodant – Konkursui „Nupiešk Busturo talismaną“.
17.2. Popierinę darbo versiją apsaugotą voku (su prierašu Konkursui „Nupiešk Busturo talismaną“) galima atnešti į Šiaulių m. autobusų stotį adresu Tilžės g. 109, Šiauliai.
17.3. El. darbo versiją siųsti elektroniniu paštu (Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) (nurodant Konkursui „Nupiešk Busturo talismaną“)
18. Vykdytojas informuos konkurso dalyvius ir nugalėtojus apie konkurso rezultatus ir prizų įteikimo vietą ir laiką nurodytais elektroninio pašto adresais.

IV. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

19. Konkurso nugalėtojui ir prizininkams skiriami prizai:
19.1. nugalėtojui atitenka planšetinis kompiuteris Samsung Galaxy tab S T805.
19.2. antros vietos nugalėtojas apdovanojamas navigacija Garmin Nuvi 44 LM.
19.3. trečiai vietai skiriama universali telefono baterija/energijos saugykla Deltaco 10000 mAh. .
19.4. Ketvirtos-dešimtos vietos laimėtojams dovanojama kelionė 2 asmenims UAB Busturas autobusu pasirinktinai Šiauliai – Vilnius – Šiauliai, Šiauliai – Kaunas – Šiauliai, Šiauliai – Klaipėda – Šiauliai (nakvynės, maitinimo ir kitos išlaidos į prizą neįeina).
20. Konkurso nugalėtojai ir prizininkai bus paskelbti viešai interneto svetainėje www.etaplius.lt, nurodant jų vardus ir pavardes. Papildomai konkurso prizininkai ir laimėtojai apie konkurso rezultatus informuojami el. paštu
21. Atsiimdamas prizą laimėtojas turi pateikti jo tapatybę įrodantį dokumentą. Jei prizo laimėtojas neatsiima prizo per vieną mėnesį nuo konkurso rezultatų viešo paskelbimo, laikoma, jog laimėtojas tokio prizo atsisakė. Tokiu atveju laikoma, jog visas turtines teises į jo sukurtą talismaną jis perleido Konkurso organizatoriui neatlygintinai ir jo sukurtas talismanas naudojamas visa konkurso sąlygose nustatyta apimtimi.
22. Konkurso dalyviams jokios išlaidos, susijusios su dalyvavimu konkurse yra neatlyginamos. Konkurso prizininkams išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu, atsisakymu ar panaudojimu, neatlygintinos.

V. KITOS KONKURSO SĄLYGOS

23. Jei konkurso dalyvis nesilaiko konkurso taisyklių, apie save pateikia organizatoriui neteisingą arba netikslią informaciją Organizatoriaus sprendimu jis gali būti pašalinamas iš konkurso bet kuriame konkurso etape..
24. Jei prizas vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu bus apmokestintas gyventojų pajamų mokesčiu, šį mokestį apmoka konkurso dalyvis.
25. Konkurso prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.
26. Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus organizatoriaus ir vykdytojo nuostolius, patirtus dėl to, jog konkursui pateikiamas darbas nėra originalus, nukopijuotas ar yra pažeidžiantis trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus, taip pat autorines teises. Gavęs šiame punkte nurodyto pobūdžio reikalavimų ar pretenzijų konkurso organizatorius ir vykdytojas pretenzijas pateikusį asmenį informuoja apie tai, kas atitinkamą darbą pateikė ir perduoda jam dalyvio kontaktus.
27. Pateikdami darbus konkursui dalyviai sutinka, kad Vykdytojas ir organizatorius tvarkytų jų asmens duomenis konkurso vykdymo tikslais.
28. Organizatorius turi teisę iki laimėtojų paskelbimo vienašališkai nutraukti konkurso vykdymą. Tokiu atveju pateikti darbai grąžinami dalyviams. apie konkurso nutraukimą informuojama viešai paskelbiant interneto svetainėje www.etaplius.lt. Nutraukus konkursą dalyvių jokie nuostoliai ar išlaidos nėra atlyginami.
29. Visi su konkursu susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytu būdu.
30. Konkurse dalyvaujantys asmenys įsipareigoja tinkamai susipažinti su konkurso taisyklėmis, dalyvaudami konkurse patvirtina, kad jas suprato ir sutinka jų laikytis, taip pat sutinka, kad informacija apie konkurso nugalėtojus/prizininkus būtų viešai skelbiama spaudoje, internete, televizijoje, radijo stotyse bei kitose žiniasklaidos priemonėse bet kurioje kitoje informacinėje medžiagoje. Tokia informacija taip pat gali būti naudojama reklamoje. Visos su konkurso organizavimu ir eiga susijusios pretenzijos turi būti pateiktos raštu, siunčiant laišką konkurso vykdytojui su prierašu „Nupiešk Busturo talismaną“ adresu VšĮ Šiauliai plius, Tilžės g. 74, LT-78140, Šiauliai.

Prenumeruokite naujienas

captcha  

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt